Studieavgiften per semester for skoleåret 2017/2018 er kr 36 160,-
Denne justeres etter konsumprisindeksen hvert år, som fastsettes i begynnelsen av året.

Studieturen til Uganda andre semester er inkludert i avgiften.


Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Cookies